AlNiCo म्याग्नेटहरू कास्ट गर्नुहोस्


मुख्य अनुप्रयोगहरू

स्थायी चुम्बक र चुम्बकीय विधानसभा निर्माता