चुम्बकीय सम्पत्ति चार्ट

PDF आइकन

होन्सन चुम्बकीय-सिंटर्ड NdFeB चुम्बकीय गुण चार्ट

PDF आइकन

होन्सेन चुम्बकीय-सिंटर्ड NdFeB T-श्रृंखला चुम्बकीय गुण चार्ट

PDF आइकन

होन्सन चुम्बकीय-सिंटर्ड फेराइट चुम्बक गुण


मुख्य अनुप्रयोगहरू

स्थायी चुम्बक र चुम्बकीय विधानसभा निर्माता