सेप्टेम्बर 20, 2022 Neodymium चुम्बकहरूको कच्चा माल मूल्यहरू

सेप्टेम्बर 20, 2022 Neodymium चुम्बकहरूको कच्चा माल मूल्यहरू

 

 

Neodymium म्याग्नेट को कच्चा माल मूल्यहरु

PrNd धातु मूल्य प्रवृत्ति

DyFe मिश्र धातु मूल्य प्रवृत्ति

Tb धातु मूल्य प्रवृत्ति


पोस्ट समय: सेप्टेम्बर-20-2022

मुख्य अनुप्रयोगहरू

स्थायी चुम्बक र चुम्बकीय विधानसभा निर्माता