चुम्बकीकरण

हामीसँग सबैभन्दा उन्नत र व्यावसायिक चुम्बकीकरण उपकरण छ।धेरै चुम्बक र कम्पोनेन्टहरू चुम्बकीकरण अघि निर्माण गरिनु पर्छ।हामी ग्राहकहरूलाई सुरक्षित वातावरण प्रदान गर्दछौं ताकि उनीहरूले निर्माण पछि चुम्बकीय घटकहरूलाई चुम्बकीय बनाउन सक्छन्।हामी सबै प्रकारका र चुम्बकीय सामग्रीको साइजका लागि चुम्बकीकरण सेवाहरू प्रदान गर्दछौं।कृपया तपाईंको विशेष प्रस्तावको लागि सोध्नुहोस्!


मुख्य अनुप्रयोगहरू

स्थायी चुम्बक र चुम्बकीय विधानसभा निर्माता