साझेदारहरू

ABB
फोर्ड
LG
borgwarner
टोयोटा
लिन्डे
बोस्च
ग्यारेट
निदेक
डाइसन
GM
सिमेन्स
इलेक्ट्रोलक्स
अमेजन

मुख्य अनुप्रयोगहरू

स्थायी चुम्बक र चुम्बकीय विधानसभा निर्माता